TBDHD ‘’İNME’’ KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.1. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,

1.2. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,

1.3. Eğitim öğretim çağındaki lise öğrencilerine resim yapmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,

1.4. Eğitim öğretim çağındaki lise öğrencilerine kültürel ve sanatsal bilinç kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olmak,

1.5. Dünya İnme Organizasyonu her yıl 17 milyon kişinin inme geçirdiğini bildirmektedir. Bu etkinlik ile inme farkındalığı oluşturmak amaçlanmaktadır.

NFT Sergim "İNME" konulu bir Resim Yarışmasıdır. Resim yarışmasına ülke genelindeki resmi ve özel olmak üzere, lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

3- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

4- Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.

5- Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.

6- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

7- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

8- Yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.

9- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde madde 11’de yer alan linkten doldurulacak olan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

11- Yarışmacıların "KATILIM FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ." formunu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri TBDHD adresine göndermesi gerekmektedir. (Ad-soyad, doğum tarihi, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Adres: Hacıalibey Mah. Çelikel Sokak Sakarya İş Hanı No:1/38 Tepebaşı-Eskişehir

Telefon: 0530 084 85 60

E-posta: bdhd@bdhd.org.tr

12- Yarışmaya katılacak resimler; madde 11’de yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Hacıalibey Mah. Çelikel Sokak Sakarya İş Hanı No:1/38 Tepebaşı-Eskişehir adresine teslim edilecektir.

13- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 09 Mayıs 2022 tarihinde mesai saati bitimine kadar TBDHD teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14- Kargo ile gönderilen eserlerde “resim yarışması” notu konulması gereklidir.

15- Yarışmaya yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde TBDHD adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

16- Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.

17- Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

18- Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan TBDHD hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler.

19- Yarışmaya katılan resimler; internet ortamına geçirilmesi ve blok zincirinde varlığının koruması, değiştirilemez bir tokene dönüştürülmesini kabul etmiş sayılır.

1- Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı TBDHDyetkililerinde saklıdır.

2- Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.

3- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

4- Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

5- Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.

6- TBDHD, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır. Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde ) resimlerini elden TBDHD’den geri alabileceklerdir.

7- Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

8- Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

9- Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

1- TBDHD ‘’inme’’ temalı Resim Yarışması için son katılım tarihi, 09 Mayıs 2022 Pazartesi Günüdür.

2- Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- 3- Yarışma sonuçları, www.nftsergim.com web sayfasından 10 Mayıs 2022 Salı Günü, saat 17.00’de açıklanacaktır.

1- Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.

2- Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Yarışma sonuçları, www.nftsergim.com web sayfasından 10 Mayıs 2022 Salı Günü günü, saat 17.00’de açıklanacaktır.

Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri

Resimlerin Değerlendirme Kriterleri - Puan Derecesi Derecelendirme En az 10 En fazla 20

1- Amaca uygunluk, ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme

2- Resimlerde kullandığı çizim tekniğinin uygunluğu

3- Resimlerdeki yaratıcılık

4- Resimlerin görselliği

5- Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği

Yarışma sonuçları 10 Mayıs 2022 Salı Günü www.nftsergim.com adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER:

Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname” KATILIM FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Katılımcı tarafından gönderilen 35x50 formatında eserin aslı (orijinali)